RevirjiTržiška Bistrica

Tržiška Bistrica je 27 km dolga alpska reka, ki izvira nad naseljem Jelendol v Karavankah (1460 m.n.m.) nedaleč od slovensko-avstrijske meje, teče skozi Tržič in se v bližini naselja Podbrezje kot levi pritok izliva v Savo (370 m.n.m.). Njeno porečje meri 146 km² in je bogato z ribami, prevladujejo predvsem potočne postrvi in šarenke v spodnjem delu – od jezu pod avtocesto pa tudi lipan. Tržiška Bistrica je čudovita rečica »alpskega tipa«, ki je kristalno čista ter bistra reka, primerna za vse ljubitelje muharjenja. Zgornji del od izvira do Jelendola je gojitveni revir kakor tudi vsi pritoki razen spodnjega dela Mošenika. Ribolovna sezona v Tržiški Bistrici se prične 1. aprila in zaključi 30. septembra. Lovna sezona lipana se prične 16. maja in zaključi 30. septembra. Na dnevno ribolovno dovolilnico je dovoljen ulov 3 salmonidov. V revirju Tržiška Bistrica je dovoljen ribolov le z muharico in umetno muho brez zalusti. Dodatna obtežitev predvrvice ni dovoljena!

Katere ribe najdemo v Tržiški Bistrici: LIPAN, POTOČNA POSTRV, ŠARENKA

Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 030.610.160
Povejte nam svoje mnenje